Ereleden

Luuk Schouten
(Mede)oprichter
Benoemd in studiejaar 2018-2019

Marc Hoogvliet
Bestuurslid 1e en 3e bestuur
Benoemd in studiejaar 2020-2021

Maarten de Ruiter
Bestuurslid 3e bestuur
Benoemd in studiejaar 2020-2021